In 1965 verkoopt Engelbert de molen aan makelaar Heidentrijk die deze weer verkoopt aan zandstraalbedrijf S. Lobrecht.
Inmiddels verkeert de molen dan in een zeer slechte van onderhoud en doet slechts dienst als schuur.
Lobrecht biedt de molen uiteindelijk weer te koop aan en wordt ik op 3 oktober 1973 de eigenaar van “De Hoop”.
In dit jaar kwam ook Engelbert Benckhuijsen de laatste beroepsmolenaar van Zuilichem te overlijden.

Een beladen jaartal waarin ik als vrijwillige molenaar (ook het jaar waarin ik mijn molenaars brevet behaalde)
de touwtjes in handen kreeg. Het duurde echter tot 1976 dat de restauratie voltooid was mede dank zij steun van de
toenmalige gemeente Brakel de provincie Gelderland en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Ook met de toestemming van de laatste instantie mocht naast het maalwerk ook de woonruimte weer in ere hersteld worden.

We wonen nog steeds met plezier in de bijzondere woonruimte en wekelijks is de molen in werking met
dankzij de belangstelling en de morele steun van de bewoners van Zuilichem.

Jaap Verweij